SORU-CEVAP

Anasayfa / SORU-CEVAP

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 24.03.2016 tarihinde 25983 sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş olup, %52'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, %16'sı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya aittir. 04.04.2017 tarihinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adı altında birleşmiştir.

ALACAĞIN TEMLİKİ VE HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Alacağın temliki Türk Borçlar Kanunu m.183 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Alacağın temliki mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir. Alacağın temlikine borçlu katılmaz; bu nedenle borçlunun rızası gerekmediği gibi, böyle bir devirden haberdar olması da gerekmez. İcra takibine düşmüş bir borcunuz varsa ve Birleşim Varlık Yönetim A.Ş’nin alacaklı göründüğü bir Muhtıra ve/veya Ödeme Emri aldıysanız, dosyanız Şirketimize temlik edilmiş olabilir. Detaylı bilgi için İLETİŞİM sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ÖDEME PLANI NEDİR? ÖDEME PLANI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Borçlu ile yapılan anlaşmayı, taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme bilgilerini detaylı olarak gösteren belgedir. Ödeme planında borcunuzla ilgili haciz, rehin, bloke gibi ilave hukuki masraf doğurabilecek durumlara, taksitlerin tarih ve tutarlarına, şirketin ödeme yapılacak hesap bilgilerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak burada bilinmesi gerekli olan husus; alacaklının taksit yapma yükümlülüğünün olmadığı, borçlunun ödeme gücü ve hüsnü niyeti karşısında takdiren sunulabilen bir imkandır.

İCRA DOSYA VEYA BORÇ KAPAMA SIRASINDA DOĞACAN MASRAFLAR NELERDİR? BORCUN KAPANDIĞINA İLİŞKİN BELGE NASIL TEMİN EDİLİR?

Dosyanızın bulunduğu icra müdürlüğünde dosyanızın kapatılmasına ilişkin tüm işlemler bakımından (hacizlerin fekki, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve masraflar doğabilmektedir. Bu harç ve masraflar icra müdürlüğü tarafından hesaplanmakta olup, tarafınızca karşılanması halinde işlemler yapılmaktır. Anlaşma çerçevesinde alınan kararlara göre ödemeler tamamlandıktan sonra karşılıklı olarak ibra işlemleri yapılmakta olup söz konusu ibraname (borcu yoktur yazısı) kişiye huzurda ve ıslak imzalı olacak şekilde teslim edilmektedir.

DAMGA VERGİSİ VE BSMV NEDİR?

Damga vergisi; 488 sayılı Damga Dergisi Kanunu ile belirlenen, çeşitli işlemlerde belge niteliğindeki kağıtlardan alınması zorunlu olan vergidir. BSMV; Banka sigorta muamele vergisi olup, banka ve sigorta işlemlerinden doğmaktadır. Bu işlemlerin miktar veya gelirleri üzerinden hesaplanarak ödenen vergi türüdür.

Bu vergiler dışında ayrıca İcra Dairelerinin tahsil ettiği ve halk arasında Kapak Hesabı olarak bilinen başta “tahsilat Harcı” olmak üzere bir takım resmi harç ve masraflar olabilmektedir. Bu rakamalar anapara borç rakamına göre değişmekte olup, detay için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

DOSYAM NEDEN BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş YE DEVREDİLDİ?

Kredi veren Banka ve finans kuruluşları tahsilatı gecikmiş alacaklarını zaman zaman Varlık Yönetim Şirketlerine temlik etmektedir. Bu şekilde yapılan temlik(devir) işlemlerinde Alacaklı kurum/şirket değişmekte ve borçlu ödemeyi yeni Şirket/Kurum’a yapması gerekmektedir.

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. YE BORCUMU NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Öncelikle bizimle iletişime geçerek anapara ve faiz borçlarınızın güncel tutarı öğrenmeniz gerekmektedir. Akabinde icrai yaptırımlara muhatap olmamak adına ödeme gücünüz kapsamında bir teklifte bulunabileceğiniz gibi ayrıca size sunacağımız teklifleri de değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca Borcunuzu web-sitemizde yeralan “Borç Ödeme” linkine tıklayarak, kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz.

BORCUM E-DEVLET’TE NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tahsilatı gecikmiş bir krediniz varsa ve henüz icra takibine düşmemiş ise bu borcunuz olmadığı anlamına gelmemektedir. Kimi zaman ise icra dosyanızın zaman içerisinde kapalı hale gelmiş olması nedeniyle de E-Devlet’te bu borç gözükmeyebilir. Bu tip durumlarda Alacaklı Şirket/Kurum yenileme talebinde bulunabilmekte ancak bu durumda da Borçlunun borç miktarı artabilmektedir.

BORCUMU ÖDEDİM AMA E-DEVLET’TE İCRA DOSYASI HALA GÖZÜKMEKTE.

Borcunuzu ödemenize rağmen halen İcra Dosyası E devletinzde görülemekte ise bunun sebebi ve dosya düşümünü şu şekilde yaptırabilirsiniz: Öncelikle dosyanızın kapak hesabı yaptırılmalı ve icra dairesinin tahsilat harcı borçlu tarafından ödenerek dosyanızın infazı sağlanır ve e-Devlet’ten düşer.

BORCUMU ÖDEDİM AMA BANKADA HALA GÖZÜKMEKTE.

Borç ödendikten sonra Bankalar Birliği Risk Merkezine (RM) raporlamalar yapılır. Yapılan raporlamalar sonucunda risk raporu ile risk ortadan kalkar. Risk ortadan kalkmadığı takdirde herhangi bir banka şubesinden MİDES (Müşteri İtiraz Değerlendirme Sistemi) üzerinden itiraz girişi yapılır. Yapılan itiraz Varlık Yönetim Şirketleri tarafından 24 saat içerisinde cevaplandırılır, gerekli güncelleme işlemi yapılır.