VARLIK YÖNETİMİ HAKKINDA

Anasayfa / VARLIK YÖNETİMİ HAKKINDA

Varlık yönetim şirketleri ne iş yapar?

4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuşlardır. Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kuruluş ve faaliyet esasları 01.11.2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi ile yeniden düzenlenmiştir. Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ)faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Bankacılık Kanununun 93 ve 143 üncü maddelerine dayanarak BDDK tarafından hazırlanan yeni Yönetmelik (VYŞ Yönetmeliği) 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yayımı tarihinden önce kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere Varlık Yönetim Şirketileri ve faaliyetleri bu yönetmelik hükümlerine tabi olmuştur.

 

 

Genel olarak Varlık Yönetim Şirketlerinin

 

Bankaların ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının devir alınması,

Devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması,

Alacakların teminatını oluşturan varlıkların (gayrimenkul, hisse senedi, vs.) uzmanları vasıtası ile değerlendirilmesi gibi özel amaçları bulunmaktadır.